Inicia una sessió

Registra

S'enviarà una contrasenya a la vostra adreça de correu electrònic.

En virtut d’allò establert al Reglament General de Protecció de dades, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les dades que introdueixi en aquest lloc web formaran part d’un fitxer titularitat de CLUB BÀSQUET CASTELLET amb el CIF G59536300 amb domicili social al C/Barcelona S/N de Sant Vicenç de Castellet. La informació que introdueixi podrà ser utilitzada per establir comunicació a través dels mitjans electrònics que ens faciliti o enviar-li informació referent a les activitats que organitza la nostra entitat. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça esmentada més amunt.
El club disposa d'una pàgina web i perfils a les principals xarxes socials, on periòdicament es fa difusió de les activitats i noticies del club. En aquests espais s'hi publicaran imatges. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la “Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, aquest club demana consentiment a pares, mares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i/o filles en activitats organitzades pel CLUB BÀSQUET CASTELLET.
CLÀUSULA AUTORITZACIÓ CAMPUS

Autoritzo al meu fill/a per a que assisteixi a les activitats del Campus CB Castellet. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la supervisió de l'equip mèdic, renunciant expressament a exigir cap responsabilitat al CLUB BÀSQUET CASTELLET o als seus MONITORS, per les lesions que es puguin originar en la pràctica esportiva que es realitzi durant el campus, que vostè assumeix en la seva totalitat.

Per a més informació consulti la política de privadesa